การจัดสร้างพระที่นั่งราเชนทรยานน้อย ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
จำนวนผู้เข้าชม 2628

  • ย้อนกลับ
  • การจัดสร้างพระที่นั่งราเชนทรยานน้อย ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
พระที่นั่งราเชนทรยานน้อย เป็นพระราชยานประกอบพระบรมราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์ไทย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ กรมศิลปากร โดยมอบหมายให้สำนักช่างสิบหมู่จัดสร้างน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย เพื่อใช้ในการอัญเชิญพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพตามแบบอย่างโบราณราชประเพณี นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมที่กรมศิลปากรได้รับใช้สนองใต้เบื้องพระยุคลบาท


จำนวนผู้เข้าชม 2,628คน