สัญญาจ้างทำของ จ้างปรับปรุงระบบจำหน่ายยบัตรเข้าชมการแสดงออนไลน์ และจัดทำระบบบริหารจัดการการแสดงสำนักการสังคีต กรมศิลปากร
จำนวนผู้เข้าชม 272