ประติมากรรมพระอรรธนารีศวร ที่เมืองโบราณศรีเทพ
จำนวนผู้เข้าชม 902

องค์ความรู้ เรื่อง ประติมากรรมพระอรรธนารีศวร ที่เมืองโบราณศรีเทพ
เรียบเรียงโดย นายภัทร โพธิโต ผู้ช่วยนักโบราณคดี อุทยานประวัติศาสตร์ ศรีเทพ