ปกิณกศิลปวัฒนธรรม
จำนวนผู้เข้าชม 905

กรมศิลปากร พิมพ์เผยแพร่
เนื่องในโอกาสถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดขันเงิน จังหวัดชุมพร
๒๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๓๘

Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

จำนวนผู้เข้าชม 905คน