ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการหอสมุดแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓
วันที่ประกาศ : 26/06/2563 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 182

วันที่ ๒๖ - ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ นางวราภรณ์ วสุนธรารัตน์ ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการหอสมุดแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพฯ