ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปร่วมโหลดแอปพลิเคชั่น “หมอชนะ”
วันที่ประกาศ : 01/05/2563 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 34

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปร่วมโหลดแอปพลิเคชั่น “หมอชนะ” เพื่อเก็บข้อมูลการเดินทางของประชาชนและพฤติกรรมความเสี่ยงต่อการป่วยโควิด-19 จากสถานที่ต่างๆ เพื่อช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์ไทย สามารถวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงในการติดเชื้อของประชาชนที่เข้ารับการรักษาพยาบาลได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำมากยิ่งขึ้น