พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อการจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
วันที่ประกาศ : 20/04/2563 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 45

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อการจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว และประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก ระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกและวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว