กิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๓
วันที่ประกาศ : 08/02/2563 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 166

วันเสาร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๖.๓๐ น.
นางสาวเชาวนี เหล็กกล้า
หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี
นางสาวสิริภา เจริญเขต ภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ
นาวสาวถิรดา ศรศรี เจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ปฏิบัติงาน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี
พร้อมด้วยนายพงษ์พิศิษฏ์ กรมขันธ์ นักโบราณคดีปฏิบัติการ
กลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ ๙ อุบลราชธานี
ร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๓ และตักบาตรพระสงฆ์
ณ วัดมหาวนาราม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี