คณะครู นักเรียนจากโรงเรียนเทศบาล ๔ จังหวัดศรีสะเกษ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี
วันที่ประกาศ : 19/02/2563 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 36

วันพุธที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ คณะครู นักเรียนจากโรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านโนนสำนักมิตรภาพที่ ๑๒๑) จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน ๕๐ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี โดยมีว่าที่ร้อยตรีหญิงมินา ลาภสาร เจ้าพนักงานประจำพิพิธภัณฑ์ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้การต้อนรับนำชม