กิจกรรมดูแลรักษาแหล่งเรียนรู้เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย
วันที่ประกาศ : 02/04/2563 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 40

๑.วัดไข้เจ้าหน้าที่ก่อนปฏิบัติงาน
๒.ดูแลทำความสะอาด กำจัดวัชพืชตามแนวรั้วพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง
๓.ทำความสะอาดอาคารสำนักงานและอาคารเรือนไทพวน
//พิพิธภัณฑ์ของท่าน เราจะช่วยกันดูแล//