แนะนำหนังสือ "มหาทิพมนต์"
จำนวนผู้เข้าชม 1347

แนะนำหนังสือดีของกรมศิลปากร  มหาทิพมนต์ รวบรวมบทสวดอันเป็นมงคลแต่ครั้งโบราณ สวดเพื่อความเป็นสิริมงคล เหมาะสำหรับเป็นของฝาก ของขวัญเทศกาลสงกรานต์ หรือมีไว้ประจำบ้าน สั่งซื้อได้ทางออนไลน์เช่นเดิม


จำนวนผู้เข้าชม 1,347คน