ประกาศพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพาณิชย์นาวี จันทบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (3,600.-) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จำนวนผู้เข้าชม 290