ประกาศพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพาณิชย์นาวี จันทบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2,454.-)
จำนวนผู้เข้าชม 335