ประกาศสำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครราชสีมา เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการขุดลอกบารายเมืองพิมาย ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จำนวนผู้เข้าชม 441