ประกาศสำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงและบำรุงรักษาโบราณสถานในเขตรับผิดชอบของสำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย (สุโขทัย พิจิตร กำแพงเพชร และอุตรดิตถ์) (๙๓.๑๔.๑๘.๐๐) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ : 31/03/2563 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 583