ปฏิทินกิจกรรม

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเต็กก่าดรุณธรรม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๒๙ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเต็กก่าดรุณธรรม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๒๙ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น  

 
วันพุธที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๓.๐๐ น.
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเต็กก่าดรุณธรรม
อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
จำนวน ๒๙ คน 
เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น 
 

หน่วยงาน: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น

21 ส.ค. 2562 -

คณะเข้าชมจากสำนักงานกิจการยุติธรรม จำนวน ๕ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น

คณะเข้าชมจากสำนักงานกิจการยุติธรรม จำนวน ๕ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น

วันพุธที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๐.๐๐ น.
คณะเข้าชมจากสำนักงานกิจการยุติธรรม
จำนวน ๕ คน 
เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น
โดยมีนางเเพรว ธนภัทรพรชัย เป็นวิทยากรนำชม

หน่วยงาน: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น

21 ส.ค. 2562 -

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน อ.เมือง จ.ขอนแก่น จำนวน ๓๕ คน เข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน อ.เมือง จ.ขอนแก่น จำนวน ๓๕ คน เข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น

วันพฤหัสบดีที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒

เวลา ๐๙.๓๐ น.
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
อ.เมือง จ.ขอนแก่น
จำนวน ๓๕ คน
เข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น โดยมีนางแพรว ธนภัทรพรชัย เป็นวิทยากรนำชม

หน่วยงาน: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น

01 ส.ค. 2562 -

โครงการจัดการองค์ความรู้ในการศึกษาภาพจิตรกรรมฝาผนังในสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
หน่วยงาน: สำนักศิลปากรที่ ๘ ขอนแก่น

17 ส.ค. 2558 - 18 ส.ค. 2558 สำนักศิลปากรที่ 9 ขอนแก่น

อบรมผู้ใช้งานระบบสัมมนาออนไลน์ ครั้งที่5

อบรมผู้ใช้งานระบบสัมมนาออนไลน์ ในวันที่ 30 มีนาคม 2556

ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 โดยเจ้าหน้าที่บริษัท เอ็มเวิร์ค กรุ๊ป จำกัด

สถานที่ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ติดต่อ : เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ 02-2222222

หน่วยงาน: สำนักศิลปากรที่ ๘ ขอนแก่น

29 มี.ค. 2556 - 29 มี.ค. 2556 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ