ปฏิทินกิจกรรม

นายสมชาย หอมจันทร์ หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติกาญจนาภิเษก สงขลาพร้อมด้วยข้าราชการ ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี นายพงศ์ธันว์ สำเภาเงิน ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๑ สงขลา เป็นประธานในพิธี ณ หอสมุดแห่งชาติกาญจนาภิเษก สงขลา

นายสมชาย หอมจันทร์ หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติกาญจนาภิเษก สงขลาพร้อมด้วยข้าราชการ ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี นายพงศ์ธันว์ สำเภาเงิน ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๑ สงขลา เป็นประธานในพิธี ณ หอสมุดแห่งชาติกาญจนาภิเษก สงขลา

หน่วยงาน: หอสมุดแห่งชาติ กาญจนาภิเษก สงขลา

13 ต.ค. 2564 - นายสมชาย หอมจันทร์ หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติกาญจนาภิเษก สงขลาพร้อมด้วยข้าราชการ ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี นายพงศ์ธันว์ สำเภาเงิน ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๑ สงขลา เป็นประธานในพิธี ณ หอสมุดแห่งชาติกาญจนาภิเษก สงขลา

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดศรีเมือง (นักเรียนชั้นอนุบาล 3) (เวลา 09.400 น.) จำนวน 114 คน

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดศรีเมือง (นักเรียนชั้นอนุบาล 3)  (เวลา 09.400 น.) จำนวน 114 คน

หน่วยงาน: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครนายก พระบรมชนกชลพัฒน์

26 ก.ค. 2567 -

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดศรีเมือง (นักเรียนชั้นอนุบาล 1) (เวลา 09.400 น.) จำนวน 64 คน

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดศรีเมือง (นักเรียนชั้นอนุบาล 1)  (เวลา 09.400 น.) จำนวน 64 คน

วันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. คณะนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ๑ จำนวน ๕๗ คน
และคณะครูผู้ดุแล จำนวน ๗ คน จากโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง อ.เมือง จ.นครนายก เข้าเยี่ยมชม
ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครนายก พระบรมชนกชลพัฒน์ โดยมีว่าที่ร้อยตรีรุ่งเรือง ชื่อชม
ตำแหน่ง พนักงานประจำพิพิธภัณฑ์ เป็นวิทยากรนำชมเด็กๆในครั้งนี้

หน่วยงาน: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครนายก พระบรมชนกชลพัฒน์

24 ก.ค. 2567 -

โรงเรียนครบุรี จ.นครราชสีมา (เวลา 10.30 น.) จำนวน 110 คน

โรงเรียนครบุรี จ.นครราชสีมา  (เวลา 10.30 น.) จำนวน 110 คน

วันอังคารที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๓๐ น. คณะข้าราชการครู และนักเรียน
พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนครบุรี อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา จำนวน ๑๑๐ คน
เข้าเยี่ยมชม ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครนายก พระบรมชนกชลพัฒน์
โดยมีนายธิริทธิ์ เรืองทวีทรพย์ หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครนายก พระบรมชนกชลพัฒน์
และนางสาวณัฏฐกานต์ มิ่งขวัญ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ชำนาญงาน เป็นวิทยากรนำชมในครั้งนี้

หน่วยงาน: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครนายก พระบรมชนกชลพัฒน์

23 ก.ค. 2567 -

สำนักงานเทศบาลตำบลมาบตาพุด จ.ระยอง (เวลา 13.00-15.00 น.) จำนวน 140 คน

สำนักงานเทศบาลตำบลมาบตาพุด จ.ระยอง  (เวลา 13.00-15.00 น.) จำนวน 140 คน

วันเสาร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลเมืองมาบตาพุด จ.ระยอง
นำคณะโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนชุมชนหนองหวายโสม จำนวน ๑๔๐ คน
เข้าศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครนายก พระบรมชนกชลพัฒน์ โดยมีว่าที่ร้อยตรีรุ่งเรือง ชื่นชม เป็นวิทยากรนำชมในครั้งนี้

หน่วยงาน: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครนายก พระบรมชนกชลพัฒน์

20 ก.ค. 2567 - 20 ก.ค. 2567

Messenger