ปฏิทินกิจกรรม

โครงการเครือข่ายชุมชนรักษ์แหล่งโบราณคดีวัดนาคาเทวี

          วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ สำนักศิลปากรที่ ๘ ขอนแก่น โดยกลุ่มโบราณคดี ได้จัดโครงการเครือข่ายชุมชนรักษ์แหล่งโบราณคดีวัดนาคาเทวี ณ โรงแรมนิวเพลส รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีผู้เข้าร่วมงานได้แก่ เจ้าหน้าที่สำนักศิลปากรที่ ๘ ขอนแก่น,พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น,พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง,อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท , ชาวบ้านบ้านนาข่า,พระสงฆ์วัดนาคาเทวี,วัฒธรรมจังหวัดอุดรธานี,เทศบาลเมืองตำบลนาข่า,ผอ. และครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 92(ชุมชนบ้านนาข่า),สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี,สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหสัดอุดรธานี โดยมีนายอำเภอเมืองอุดรธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

หน่วยงาน: สำนักศิลปากรที่ ๘ ขอนแก่น

27 มิ.ย. 2561 -

โครงการเครือข่ายชุมชนรักษ์แหล่งโบราณคดีวัดนาคาเทวี : กิจกรรมสาธิตวิธีการทำความสะอาดโบราณวัตถุ ให้กับเครือข่ายชุมชนรักษ์แหล่งโบราณคดีวัดนาคาเทวี

               วันนี้ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ โครงการเครือข่ายชุมชนรักษ์แหล่งโบราณคดีวัดนาคาเทวี มีกิจกรรมสาธิตวิธีการทำความสะอาดโบราณวัตถุ ให้กับเครือข่ายชุมชนรักษ์แหล่งโบราณคดีวัดนาคาเทวี และเด็กนักเรียนชั้นมัธยมต้น จากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา จำนวน ๘๕ คน โดยมีหัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง เป็นวิทยากรบรรยาย : การจัดการและการทำความสะอาดโบราณวัตถุในเบื้องต้น

หน่วยงาน: สำนักศิลปากรที่ ๘ ขอนแก่น

28 มิ.ย. 2561 -

การอนุรักษ์ โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ที่จัดแสดงในหลุมขุดค้น แหล่งโบราณคดีโนนเมือง โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วันอังคารที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑

                    วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ กลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ ๘ ขอนแก่น ร่วมด้วย ภัณฑารักษ์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น นักวิทยาศาสตร์ เพื่อการอนุรักษ์ จากกลุ่มวิทยาศาสตร์ เพื่อการอนุรักษ์ สำนักพิพิธภัณฑ์ฯ และ เจ้าหน้าที่ประจำแหล่งโบราณคดีโนนเมือง ดำเนินการอนุรักษ์ โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ที่จัดแสดงในหลุมขุดค้น แหล่งโบราณคดีโนนเมือง โดยเริ่มจากการทำความสะอาดแห้ง และดำเนินการทำความสะอาดโครงกระดูก และวัตถุอื่นๆ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การดำเนินการอนุรักษ์จะดำเนินการระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

หน่วยงาน: สำนักศิลปากรที่ ๘ ขอนแก่น

17 ก.ค. 2561 -

การอนุรักษ์ โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ที่จัดแสดงในหลุมขุดค้น แหล่งโบราณคดีโนนเมือง โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วันพุธที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ กลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ ๘ ขอนแก่น ร่วมด้วย ภัณฑารักษ์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น นักวิทยาศาสตร์ เพื่อการอนุรักษ์ จากกลุ่มวิทยาศาสตร์ เพื่อการอนุรักษ์ สำนักพิพิธภัณฑ์ฯ และ เจ้าหน้าที่ประจำแหล่งโบราณคดีโนนเมือง ดำเนินการอนุรักษ์ โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ที่จัดแสดงในหลุมขุดค้น แหล่งโบราณคดีโนนเมือง โดยเริ่มจากการทำความสะอาดแห้ง และดำเนินการทำความสะอาดโครงกระดูก และวัตถุอื่นๆ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การดำเนินการอนุรักษ์จะดำเนินการระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

หน่วยงาน: สำนักศิลปากรที่ ๘ ขอนแก่น

18 ก.ค. 2561 -

การอนุรักษ์ โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ที่จัดแสดงในหลุมขุดค้น แหล่งโบราณคดีโนนเมือง โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑

                  วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ กลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ ๘ ขอนแก่น ร่วมด้วย ภัณฑารักษ์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น นักวิทยาศาสตร์ เพื่อการอนุรักษ์ จากกลุ่มวิทยาศาสตร์ เพื่อการอนุรักษ์ สำนักพิพิธภัณฑ์ฯ และ เจ้าหน้าที่ประจำแหล่งโบราณคดีโนนเมือง ดำเนินการอนุรักษ์ โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ที่จัดแสดงในหลุมขุดค้น แหล่งโบราณคดีโนนเมือง โดยเริ่มจากการทำความสะอาดแห้ง และดำเนินการทำความสะอาดโครงกระดูก และวัตถุอื่นๆ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การดำเนินการอนุรักษ์จะดำเนินการระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

หน่วยงาน: สำนักศิลปากรที่ ๘ ขอนแก่น

19 ก.ค. 2561 -