ปฏิทินกิจกรรม

โรงเรียนวัดตำหนักใต้

โรงเรียนวัดตำหนักใต้ 121 คน

วันศุกร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น.
คณะครูและนักเรียน โรงเรียนวัดตำหนักใต้ จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๑๒๑ คน
เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครนายก พระบรมชนกชลพัฒน์
โดยมี นายธิริทธิ์ เรืองทวีทรัพย์ หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครนายก พระบรมชนกชลพัฒน์
และว่าที่ ร.ต. รุ่งเรือง ชื่นชม พนักงานประจำพิพิธภัณฑ์ เป็นวิทยากรนำชม

หน่วยงาน: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครนายก พระบรมชนกชลพัฒน์

08 ก.ย 2566 - 08 ก.ย 2566

โรงเรียนวัดคลองอุดม(08.30-10.00น.)

โรงเรียนวัดคลองอุดม
วันพุธที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น.
คณะครู และนักเรียนจากโรงเรียนบ้านคลองอุดม จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน ๒๐๘ คน
เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครนายก พระบรมชนกชลพัฒน์
โดยมีนายธิริทธิ์ เรืองทวีทรัพย์ หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครนายกฯ
นางสาวณัฏฐกานต์ มิ่งขวัญ เจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ชำนาญงาน และว่าที่ร้อยตรีรุ่งเรือง ชื่นชม พนักงานประจำพิพิธภัณฑ์ เป็นวิทยากรนำชม

หน่วยงาน: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครนายก พระบรมชนกชลพัฒน์

06 ก.ย 2566 - 06 ก.ย 2566

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษา

วันอาทิตย์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น.
คณะจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๒๐๐ คน
เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครนายก พระบรมชนกชลพัฒน์
โดยมี ว่าที่ ร.ต.รุ่งเรือง ชื่นชม พนักงานประจำพิพิธภัณฑ์ เป็นวิทยากรนำชม

หน่วยงาน: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครนายก พระบรมชนกชลพัฒน์

03 ก.ย 2566 - 03 ก.ย 2566

เทศบาลโป่ง (10.00น.)

วันเสาร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.
คณะจากเทศบาลตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี จำนวน ๑๐๐ คน
เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครนายก พระบรมชนกชลพัฒน์
โดยมี ว่าที่ ร.ต.รุ่งเรือง ชื่นชม พนักงานประจำพิพิธภัณฑ์ เป็นวิทยากรนำชม

หน่วยงาน: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครนายก พระบรมชนกชลพัฒน์

02 ก.ย 2566 - 02 ก.ย 2566

เทศบาลมาบข่าพัฒนา (09.00น.)

วันศุกร์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.
คณะจากสำนักงานเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา จังหวัดระยอง จำนวน ๗๐ คน
เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครนายก พระบรมชนกชลพัฒน์
โดยมีนางสาวณัฏฐกานต์ มิ่งขวัญ เจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ชำนาญงาน
และว่าที่ร้อยตรีรุ่งเรือง ชื่นชม พนักงานประจำพิพิธภัณฑ์ เป็นวิทยากรนำชม

หน่วยงาน: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครนายก พระบรมชนกชลพัฒน์

01 ก.ย 2566 - 01 ก.ย 2566