ปฏิทินกิจกรรม

ตู้พระธรรม บนฐานแบบขาหมูตกแต่งภาพเล่าเรื่อง ทศชาติ (กท.๑๔)

กท.๑๔ ตู้ขาหมู  (เลขที่เดิม ๘๕)กท.๑๔ ตู้ขาหมู  (เลขที่เดิม ๘๕)

ฝีมือช่าง  สมัยรัตนโกสินทร์

ประวัติ    เดิมอยู่วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร  กรุงเทพมหานคร

ลักษณะลาย       ตู้ลายรดน้ำ  ตกแต่งภาพเล่าเรื่อง ทศชาติ  โดยด้านหน้ามีเรื่อง มโหสถชาดก  ภูริทัตตชาดก 

เนมีชาดกและจันทกุมารชาดก  ด้านข้างขวามีเรื่อง เตมิยชาดก  มหาชนกชาดกและ

สุวรรณสามชาดก  ด้านข้างซ้ายมีเรื่อง นารทชาดก  วิธูรชาดกและมหาเวสสันดรชาดก

ด้านหลัง เป็นการแสดงภาพรอยพระพุทธบาท ซึ่งประดิษฐานอยู่ ณ สถานที่สำคัญ ๕ แห่ง

ในภาพเป็นภาพรอยพระพุทธบาทอยู่ในภายในซุ้มมณฑป ๕ ซุ้ม

เสาขอบตู้ ๔ ด้านตกแต่งด้วยลายรักร้อยพุ่มข้าวบิณฑ์หน้าขบใบเทศ มีลายกรวยเชิงเป็นที่สุดตอนบนและตอนล่าง    

เสาขาตู้ ๔ ด้าน เขียนภาพท้าวเวสวัณยืน ๒ กรถือตะบองอยู่ประจำเสาขาตู้ทั้ง ๔ ด้าน
ขอบบน ขอบล่าง ๔ ด้านตกแต่งด้วยลายก้านต่อดอกเครือเถาใบเทศเหนือลายบัวรวน
เชิงตู้    ๔ ด้านทำเป็นรูปปากสิงห์ ตกแต่งด้วยภาพทิวทัศน์ในป่า มีต้นไม้นานาชนิดและนกเกาะบนกิ่งไม้ด้านหน้ามีภาพราชสีห์ ๑ คู่อยู่ที่มุมขวา คชสีห์ ๑ คู่อยู่ที่มุมซ้าย กิเลน ๑ คู่อยู่กึ่งกลางเหนือจมูกสิงห์ ด้านข้างขวามีภาพช้าง ๑ คู่อยู่มุมขวา ม้า ๑ คู่อยู่มุมซ้าย ด้านข้างซ้ายมีภาพควาย ๑ คู่อยู่มุมขวา วัว ๑ คู่อยู่มุมซ้าย

มีนกเอี้ยงเกาะอยู่บนหลังควายและวัว ด้านหลังมีภาพคนป่า ๓ คนพ่อแม่ลูกอยู่ทางมุมขวา เสือ ๑ ตัวอยู่ตรงกลางกำลังหมอบจ้องกวาง ๓ ตัว พ่อแม่ลูก ซึ่งยืนอยู่ทางมุมซ้าย มีกระต่าย ๑ คู่อยู่ข้างๆ โคนต้นไม้มุมขวาสุด
หลังตู้ มีเสาหัวเม็ดทรงมัน ๔ เสา ตกแต่งด้วยลายรดน้ำเป็นลายเชิงที่ตัวเสา และลายบัวที่ตัวหัวเม็ดและยอด
เสา

ตู้พระธรรม บนฐานแบบขาหมู ตกแต่งภาพเล่าเรื่อง

ทศชาติ (กท.๑๔)

ศิลปะ รัตนโกสินทร์

ไม้ ลายรดน้ำ

ขนาดสูง ๑๗๖ ซม. กว้าง ๑๐๓ ซม.

ประวัติ ได้มาจากวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร

เขตธนบุรี กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๔๖๔.

Manuscript Cabinet on pig-legged stand with scenes  from the Dasajati Jataka. [BK.14, 85]

Rattanakosin style

Lacquered and gilded wood and the decorative  technique called Lai Rot Nam (splashed water pattern)

H. 176 cm. W. 103 cm.

From Wat Rakhang Khositaram Woramahawihan,

Bangkok, to the National Library

on 2 September 1921 

หน่วยงาน: กรมศิลปากร

22 ก.ย 2564 -

ตู้พระธรรม บนฐานสิงห์เขียนลายกนกรวงข้าว ภาพนกนานาชนิด และ สัตว์อื่น ๆ (อย.๗)ฝีมือช่าง :          ครูวัดเซิงหวาย สมัยอยุธยา
ประวัต :             เดิมอยู่วัดเกศ  กรุงเทพมหานคร
ลักษณะลาย :    ตู้ฐานสิงห์ โครงสร้างของขอบบนและขอบล่างของตู้ตกท้องช้างอ่อนโค้งเล็กน้อย เป็นลักษณะที่เรียกว่าฐานเรือสำเภา ซึ่งเป็นแบบเดียวกับฐานของสถาปัตยกรรมโบสถ์วิหารสมัยอยุธยา เป็นเอกลักษณ์ที่เด่นชัดบ่งถึงลักษณะของสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาอย่างแท้จริง เป็นศิลปที่สูงล้ำด้วยฝีมือในเชิงผสมผสานความงามอย่างแช่มช้อยควบคู่เข้ากับความแข็งแกร่งของรูปทรงของตู้ ผนังตู้ทั้ง ๔ ด้าน คือด้านหน้าซึ่งทำบานประตูปิดเปิด ด้านข้างขวา ด้านข้างซ้าย และด้านหลังเขียนลายรดน้ำกนกรวงข้าวตกแต่งเต็มเนื้อที่ ซึ่งจะได้พรรณนาโดยละเอียดในตอนต่อไปขอบบนขอบล่างและฐานสิงห์ ศิลปินได้บรรจงจำหลักลายบนเนื้อไม้อย่างสวยงามและได้สัดส่วน อีกทั้งประดับกระจกสีเขียว เพื่อให้กระบวนสีทองของทองคำเปลวที่ปิดบนเนื้อไม้สีเขียวของกระจกและสีแดงของรักแดงซึ่งลงเป็นพื้นหลังของลายขับสีที่ตัดกัน และเน้นให้เด่นชัดยิ่งขึ้น ตู้ไทยโบราณหลังนี้กล่าวกันว่าเป็นฝีมือบรมครูวัดเซิงหวาย ซึ่งเป็นแบบฉบับลายกนกรวงข้าวที่นำช่อกนกเปลวมาตกแต่งเป็นรวงข้าวให้ดูสวยงามวิจิตรตระการตายิ่ง
                         เสาขอบตู้  ทั้ง ๔ ด้านลงทองทึบ
                         ขอบบน  จำหลักไม้ลายประจำยามลูกฟักก้ามปู ประดับกระจกสีเขียวไว้ที่ส่วนกลางของลาย ส่วนอื่น ๆ ลงทองทึบทั้ง ๔ ด้าน และจำหลักลายบัวรวนลงทองทึบรองรับไว้ชั้นแรก ต่ำลงมาเล็กน้อยจำหลักลายบัวคว่ำหรือลายบัวถลา ประดับกระจกสีเขียวและลงทองทึบรองรับต่อจากชั้นแรก
           ขอบล่าง  ทั้ง ๔ ด้านเป็นฐานรองรับ ๓ ชั้น ชั้นแรกเรียกว่าฐานปัทม์ กล่าวคือจำหลักลายบัวหงายเป็นบัวปากฐานประดับกระจกสีเขียวและลงทองทึบ บนส่วนที่ไม่ได้ประดับกระจกลายบัวหงายนี้อยู่บนขอบหน้ากระดานที่จำหลักลายประจำยามลูกฟักก้ามปู ประดับกระจกสีเขียวและลงทองทึบ มีไม้จำหลักรูปบัวรวนซึ่งลงทองทึบไว้รองรับไว้อีกชั้นหนึ่ง ต่ำลงมาเป็นท้องไม้ซึ่งเจาะเป็นช่อง ๆ จำหลักลายลูกฟัก มีลายดอกจอกเคล้าลายกนกอยู่บนแผ่นหลังสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน คั่นด้วยลูกตั้งซึ่งประดับด้วยกระจกสีเขียว ท้องไม้ด้านหน้าและด้านหลังเจาะไว้ด้านละ ๓ ช่อง ด้านข้างขวาซ้าย ด้านละ ๒ ช่อง ฐานชั้นที่สองเรียกว่าฐานชั้นสิงห์ ประกอบด้วยบัวหลังสิงห์อยู่เหนือส่วนที่เรียกว่าลายสิงห์ ปากสิงห์หรือท้องสิงห์ จมูกสิงห์และกาบเท้าสิงห์จำหลักลายกนกนูนต่ำ เฉพาะจมูกสิงห์ ปากสิงห์และกาบเท้าสิงห์เท่านั้น ส่วนอื่น ๆ ลงทองทึบตลอดทั้งฐาน ชั้นสิงห์ฐานชั้นที่สามเป็นฐานเขียงจำหลักลายบัวหงายประดับกระจกสีเขียวรองรับฐานชั้นสิงห์ไว้ ส่วนฐานเขียงลงรักแดงทึบตลอด
 

หน่วยงาน: กรมศิลปากร

22 ก.ย 2564 -

สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "เสวนาเครือข่ายพิพิธภัณฑ์” (Museum Streaming Talk)
เนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทย ประจำปี 2564

สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "เสวนาเครือข่ายพิพิธภัณฑ์” (Museum Streaming Talk) 

ผ่าน Facebook Live : Office of National Museums, Thailand

ระหว่างวันที่ 19 - 21 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

 

วันที่ 19 กันยายน 2564 การบรรยายพิเศษ หัวข้อหลัก “Role of Museum During Pandemic”

วิทยากร นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร 

หัวข้อ การบริหารจัดการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในยุคโควิด

นางสาวสุขุมาล ผดุงศิลป์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติบรรยาย 

หัวข้อ การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ในยุคโควิด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

หัวข้อ การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติในยุคโควิด

ผู้ดำเนินรายการ นางสาวศิรินยา ปาทา ภัณฑารักษ์ชำนาญการ สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

 

วันที่ 20 กันยายน 2564 การเสวนา หัวข้อ “Digital Tools in Museums”

ผู้ร่วมเสวนา นางสาวนิตยา กนกมงคล ผู้อำนวยการสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 

(Museum Delivery: พิพิธภัณฑ์พร้อมเสิร์ฟ)

นางกาญจนา ศรีปัดถา ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  

(Museum Event 0n Digital Platform)

Mr. Toby Lu Sales and Exhibition Manager, River City Bangkok

(Museum Marketing)

ผู้ดำเนินรายการ นายดิษพงศ์ เนตรล้องวงศ์ สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

 

วันที่ 21 กันยายน 2564 การเสวนา หัวข้อ “Museum without Walls”

ผู้ร่วมเสวนา ดร.พธู คูศรีพิทักษ์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

นายจิรภัทร ชนะสิทธิ์ ผู้ก่อตั้งแฟนเพจเฟซบุ๊ก “พิพิธภัณฑ์ พุ่มพวง ดวงจันทร์”

นายสุทธิพงษ์ สุริยะ ผู้บริหารพิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิต จังหวัดบึงกาฬ 

ผู้ดำเนินรายการ นางสาวสิรินทร์ ย้วนใยดี ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก

 

สอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

 

Facebook Page: Office of National Museums, Thailand

หน่วยงาน: สำนักพิพิธภัณฑสถานเเห่งชาติ

03 ก.ย 2564 -

รายงานงบทดลองประจำปี

รายงานประจำปี 2565
งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2564
งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2564
งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2565
งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2565
งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2565
งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2565
งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2565
งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2565
งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2565
งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2565
แสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญ ปีงบประมาณ 2565
รายงานประจำปี 2566
งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2565
งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2565

หน่วยงาน: สำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี

05 พ.ย. 2564 -

ขอเชิญเข้าร่วมพิพิธภัณฑ์เสวนา ครั้งที่ 5/2564 : “ลพบุรีศรีรามเทพนคร” จากหลักฐานโบราณคดีและเอกสารโบราณ


สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร ขอเชิญร่วมกิจกรรมพิพิธภัณฑ์เสวนา ประจำปี 2564 ครั้งที่ 5
หัวข้อ
ลพบุรีศรีรามเทพนครจากหลักฐานโบราณคดีและเอกสารโบราณ วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 เป็นต้นไป
ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน
Facebook Live : Office of National Museums, Thailand ภายในกิจกรรมประกอบด้วย

การบรรยายพิเศษ โดย

  • ศาสตราจารย์พิเศษ ศรีศักร วัลลิโภดม

        หัวข้อ ลพบุรีศรีรามเทพนคร

  • รองศาสตราจารย์ ดร. ศานติ ภักดีคำ

        หัวข้อ ศรีรามเทพนคร-นครพระราม จากหลักฐานเอกสารโบราณ

ดำเนินรายการ โดย นางสาวศรินยา ปาทา ภัณฑารักษ์ชำนาญการ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Facebook Page : Office of National Museums, Thailand

 

หน่วยงาน: สำนักพิพิธภัณฑสถานเเห่งชาติ

18 ส.ค. 2564 -