ปฏิทินกิจกรรม

กิจกรรม เส้นสาย ลายศิลป์ บ้านเชียงก่อนประวัติศาสตร์
หน่วยงาน: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง อุดรธานี

10 พ.ค. 2567 - 12 พ.ค. 2567 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง

จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2567
หน่วยงาน: อุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย

24 พ.ค. 2567 - ทางเข้าออกบริเวณลานจอดรถประตูร้านค้า

สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ขอเชิญชมโขนการกุศล เรื่องรามเกียรติ์ ชุด "เล่ห์รักยักขินี"

 
สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ขอเชิญชม…
การแสดงประกอบแสง สี เสียงจัดเต็ม
โขนการกุศล เรื่องรามเกียรติ์ ชุด "เล่ห์รักยักขินี"

ในวันศุกร์ ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗
ณ วัดราชาธิวาสวิหาร
เวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป

รับชมฟรี

อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน และ ข้อความพูดว่า

หน่วยงาน: สำนักการสังคีต

09 พ.ค. 2567 - 11 พ.ค. 2567 สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ขอเชิญชมโขนการกุศล เรื่องรามเกียรติ์ ชุด "เล่ห์รักยักขินี"

กิจกรรมวันพิพิธภัณฑ์สากล 2567 Museums for Education and Research : พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษาและวิจัย (ทดสอบ 09052567)

[Event] กิจกรรมวันพิพิธภัณฑ์สากล 2567
Museums for Education and Research : พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษาและวิจัย

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567
เวลา 
09.30 – 12.30 น.
สามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง 
Facebook และ Youtube
Office of National Museums, Thailand

สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร ขอเชิญร่วมเฉลิมฉลองกิจกรรมวันพิพิธภัณฑ์สากล 2567 กับเวทีการบรรยายและเสวนา
โดยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านพิพิธภัณฑ์ รวมทั้งผู้มีส่วนสนับสนุนการศึกษาพิพิธภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ
มาถ่ายทอดความรู้ พร้อมเบื้องหลังแนวทางการสร้างสรรค์กิจกรรมทางการศึกษาของพิพิธภัณฑ์ที่หลากหลาย
เพื่อเน้นย้ำความสำคัญของพิพิธภัณฑ์ในฐานะผู้ให้บริการทางการศึกษาและวิจัยอย่างแท้จริง

กิจกรรมนี้เหมาะสำหรับใครบ้าง
-   เครือข่ายพิพิธภัณฑ์ไทย
-   สมาชิก 
ICOM Thailand
-   ผู้ปฏิบัติงานและครีเอเตอร์ด้านพิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม นิทรรศการ และหอศิลป์
-   ผู้ที่ติดตามความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์

-   นักวิชาการศึกษา นักเรียน นักศึกษา

กำหนดการกิจกรรม
09.30 – 09.45 น. พิธีเปิด
09.45 – 10.00 น. “นโยบายการศึกษาและวิจัยของกรมศิลปากร”

โดย นายพนมบุตร จันทรโชติ - อธิบดีกรมศิลปากร
10.00 – 10.15 น. “มหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ 
Thailand Biennale, Chiang Rai 2023”
โดย นายประสพ เรียงเงิน - ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
10.15 – 10.30 น. 
Museums for Education and Research in Taiwan
โดย National Taiwan Museum
10.30 – 10.45 น. “พื้นที่ให้เล่า : เล่าเรื่องประวัติศาสตร์อย่างไรให้น่าสนใจ”

โดย นางสาวมนสิชา รุ่งชวาลนนท์ เจ้าของ Facebook Page “พื้นที่ให้เล่า
10.45 – 11.00 น. 
เที่ยวพิพิธภัณฑ์ทั่วโลกไปกับ Google”
โดย นายจิระวัฒน์ ภูมิศรีแก้ว อดีตผู้บริหารบริษัท 
Google Thailand จำกัด
11.00 – 11.15 น. 
กิจกรรมการศึกษาพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ : ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ในสังคมแห่งการเรียนรู้
โดย นางสาวณชนก วงศ์ข้าหลวง ภัณฑารักษ์ พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
11.15 – 12.00 น. 
กิจกรรมสร้างสรรค์ ส่งเสริม Soft Power จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
โดย นางสาววัชรี ชมภู ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี
นางสาวศุภวรรณ นงนุช ภัณฑารักษ์ชำนาญการ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
นางสาวธีรนาฎ มีนุ่น ภัณฑารักษ์ชำนาญการ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา
เวลา 12.00 
– 12.30 น. ฟื้นชีวิตโรงกลึงเก่า สู่พิพิธตลาดน้อย
โดย นายชลทิตย์  ไชยจันทร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ กรมธนารักษ์
นายจุฤทธิ์ กังวานภูมิ ผู้แทนจากชุมชนตลาดน้อย

#วันพิพิธภัณฑ์สากล2567 #imd2024 #สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ #กรมศิลปากร

หน่วยงาน: กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

09 พ.ค. 2567 - 16 พ.ค. 2567

ตรวจสุขภาพและติดตามผลรอบ 4 เดือน โรงพยาบาลบ้านแพ้ว

Caption

หน่วยงาน: กลุ่มอำนวยการและประสานราชการ

20 พ.ค. 2567 - 20 พ.ค. 2567 ห้องประชุม ชั้น 5 กรมศิลปากร เทเวศร์ เวลา 07.00 - 10.30 น.

Messenger