ปฏิทินกิจกรรม

อบต.หนองหัวโพ จังหวัดสระบุรี (15.00น.)

วันพุธที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น.
คณะจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวโพ จังหวัดสระบุรี จำนวน ๒๐๓ คน
เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครนายก พระบรมชนกชลพัฒน์
โดยมีนายธิริทธิ์ เรืองทวีทรัพย์ หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครนายก พระบรมชนกชลพัฒน์
นางสาวณัฏฐกานต์ มิ่งขวัญ เจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ชำนาญงาน และว่าที่ร้อยตรีรุ่งเรือง ชื่นชม เป็นวิทยากรนำชม

หน่วยงาน: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครนายก พระบรมชนกชลพัฒน์

23 ส.ค. 2566 - 23 ส.ค. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลชายนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (10.30 น.)

องค์การบริหารส่วนตำบลชายนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (10.30 น.)

วันเสาร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น.
คณะจากองค์การบริหารส่วนตำบลชายนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน ๓๔ คน
เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครนายก พระบรมชนกชลพัฒน์
โดยมี ว่าที่ ร.ต. รุ่งเรือง ชื่นชม พนักงานประจำพิพิธภัณฑ์ เป็นวิทยากรนำชม

หน่วยงาน: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครนายก พระบรมชนกชลพัฒน์

09 ก.ย 2566 - 09 ก.ย 2566

วิทยาลัยเทคโนหนองม่วง (11.00น.)

วิทยาลัยเทคโนหนองม่วง 40 คน

หน่วยงาน: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครนายก พระบรมชนกชลพัฒน์

18 ต.ค. 2566 - 18 ต.ค. 2566

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย (09.00น.)

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 150 คน

วันพุธที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.
คณะครูและ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย จำนวน ๑๕๐ คน
เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครนาย พระบรมชนกชลพัฒน์
โดยมี นางสาวณัฏฐกานต์ มิ่งขวัญ เจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ชำนาญงาน
และว่าที่ ร.ต. รุ่งเรือง ชื่นชม พนักงานประจำพิพิธภัณฑ์ เป็นวิทยากรนำชม

หน่วยงาน: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครนายก พระบรมชนกชลพัฒน์

27 ก.ย 2566 - 27 ก.ย 2566

เทศบาลตำบลคลองตำหรุ (09.00น.)

เทศบาลตำบลคลองตำหรุ (55คน)

วันเสาร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.
คณะจากองค์การบริหารส่วนตำบลคลองตำหรุ จังหวัดชลบุรี จำนวน ๖๐ คน
เข้าเยี่ยมชพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครนายก พระบรมชนกชลพัฒน์
โดยมี ว่าที่ ร.ต. รุ่งเรือง ชื่นชม พนักงานประจำพิพิธภัณฑ์ เป็นวิทยากรนำชม

หน่วยงาน: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครนายก พระบรมชนกชลพัฒน์

09 ก.ย 2566 - 09 ก.ย 2566