ปฏิทินกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรมอบรมจัดตั้งอาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม (อส.มศ.) จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ประมวลภาพกิจกรรมอบรมจัดตั้งอาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม (อส.มศ.) จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

          ประมวลภาพกิจกรรมอบรมจัดตั้งอาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม (อส.มศ.) จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมภูนาคำรีสอร์ท อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน ๒๘ ราย

หน่วยงาน: สำนักศิลปากรที่ ๘ ขอนแก่น

11 ก.ค. 2562 -

โครงการขุดค้นขุดแต่งโบราณสถานธาตุบ้านหนาด

โครงการขุดค้นขุดแต่งโบราณสถานธาตุบ้านหนาด

พบโบราณวัตถุระหว่างการขุดค้น ขุดแต่งโบราณสถานธาตุบ้านหนาด

           เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๒.๓๐ น. นายธนกร เลิศอนันต์ ได้แจ้งทางโทรศัพท์ว่าขุดพบพระพุทธรูปบุทอง จำนวน ๑ องค์ ดังนั้น วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖ จึงได้เดินทางไปรับโบราณวัตถุกลับมาเก็บรักษาไว้ที่สำนักศิลปากรที่ ๙ ขอนแก่น และในวันเดียวกันนั้นก็ได้พบพระพุทธรูปบุเงินจากบริเวณเดียวกันเพิ่มเติมอีกจำนวน ๑ องค์ด้วย จากการสัมภาษณ์ข้อมูลชาวบ้านทราบว่าบริเวณศาลาที่อยู่ด้านหน้าธาตุในปัจจุบันเคยเป็นอาคารประดิษฐานพระพุทธรูปมาแต่เดิม และเคยมีการลักลอบขุดหาของมีค่าบริเวณศาลาหลังนี้ สันนิษฐานว่าพระบุทั้ง ๒ องค์ อาจจะปะปนมากับดินที่ัลักลอบขุดศาลาดังกล่าว ปัจจุบันได้นำมาเก็บรักษาไว้ที่กลุ่มโบราณคดีเรียบร้อยแล้ว

 

หน่วยงาน: สำนักศิลปากรที่ ๘ ขอนแก่น

22 ก.พ. 2556 -

อบรมผู้ใช้งานระบบสัมมนาออนไลน์ ครั้งที่3

อังคาร, 25 มีนาคม 2556,  1:00 - 10:00

 

อบรมผู้ใช้งานระบบสัมมนาออนไลน์ ในวันที่ 26 มีนาคม 2556

ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 โดยเจ้าหน้าที่บริษัท เอ็มเวิร์ค กรุ๊ป จำกัด

สถานที่ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ติดต่อ : เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ 02-2222222

หน่วยงาน: สำนักศิลปากรที่ ๘ ขอนแก่น

25 มี.ค. 2556 - 23 มี.ค. 2556

อบรมผู้ใช้งานระบบสัมมนาออนไลน์ ครั้งที่4
หน่วยงาน: สำนักศิลปากรที่ ๘ ขอนแก่น

27 มี.ค. 2556 - 27 มี.ค. 2556

อบรมผู้ใช้งานระบบสัมมนาออนไลน์ ครั้งที่5
หน่วยงาน: สำนักศิลปากรที่ ๘ ขอนแก่น

29 มี.ค. 2566 - 29 มี.ค. 2566