ปฏิทินกิจกรรม

เชิญร่วมกิจกรรมสันทนาการเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๕๖

ถึง ศุกร์, 31 มกราคม 2556 -  1:00
จาก ศุกร์, 21 กุมภาพันธ์ 2556 - 10:00

เชิญร่วมกิจกรรมสันทนาการเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๕๖ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติขอนแก่น

สถานที่ : เชิญร่วมกิจกรรมสันทนาการเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๕๖ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติขอนแก่น
ติดต่อ : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติขอนแก่น
ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หน่วยงาน: สำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย

31 ม.ค. 2556 -

อบรมผู้ใช้งานระบบสัมมนาออนไลน์ ครั้งที่1

ถึง จันทร์, 24 กุมภาพันธ์ 2556 -  1:00
จาก จันทร์, 24 มีนาคม 2556 - 10:00

 

อบรมผู้ใช้งานระบบสัมมนาออนไลน์ ในวันที่ 20 มีนาคม 2556

ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 โดยเจ้าหน้าที่บริษัท เอ็มเวิร์ค กรุ๊ป จำกัด

สถานที่ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ติดต่อ : เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ 02-2222222

หน่วยงาน: สำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย

24 ก.พ. 2556 -

อบรมผู้ใช้งานระบบสัมมนาออนไลน์ ครั้งที่2

ศุกร์, 21 มีนาคม 2556,  1:00 - 10:00

 

อบรมผู้ใช้งานระบบสัมมนาออนไลน์ ในวันที่ 22 มีนาคม 2556

ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 โดยเจ้าหน้าที่บริษัท เอ็มเวิร์ค กรุ๊ป จำกัด

สถานที่ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ติดต่อ : เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ 02-2222222

หน่วยงาน: สำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย

21 มี.ค. 2556 -

อบรมผู้ใช้งานระบบสัมมนาออนไลน์ ครั้งที่3

อังคาร, 25 มีนาคม 2556,  1:00 - 10:00

 

อบรมผู้ใช้งานระบบสัมมนาออนไลน์ ในวันที่ 26 มีนาคม 2556

ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 โดยเจ้าหน้าที่บริษัท เอ็มเวิร์ค กรุ๊ป จำกัด

สถานที่ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ติดต่อ : เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ 02-2222222

หน่วยงาน: สำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย

25 มี.ค. 2556 -

อบรมผู้ใช้งานระบบสัมมนาออนไลน์ ครั้งที่4

พฤหัสบดี, 27 มีนาคม 2556,  1:00 - 10:00

 

อบรมผู้ใช้งานระบบสัมมนาออนไลน์ ในวันที่ 28 มีนาคม 2556

ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 โดยเจ้าหน้าที่บริษัท เอ็มเวิร์ค กรุ๊ป จำกัด

สถานที่ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ติดต่อ : เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ 02-2222222

หน่วยงาน: สำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย

27 มี.ค. 2556 -