ปฏิทินกิจกรรม

วิทยาลัยการชลประทาน จังหวัดนนทบุรี (09.30น.)

วันเสาร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.
คณะจากวิทยาลัยการชลประทาน จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๑๐๙ คน
เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครนายก พระบรมชนกชลพัฒน์ โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำพิพิธภัณท์ ว่าที่ ร.ต.รุ่งเรือง ชื่นชมเป็นวิทยากรนำชม

หน่วยงาน: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครนายก พระบรมชนกชลพัฒน์

29 ก.ค. 2566 - 29 ก.ค. 2566

เทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม จังหวัดสุพรรณบุรี (14.00น.)

วันพุธที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น.
คณะดูงานจาก
เทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๓๙ คน
เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครนายก พระบรมชนกชลพัฒน์ โดยมี นายธิริทธิ์ เรืองทวีทรัพย์ หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครนายก พระบรมชนกชลพัฒน์ เป็นวิทยากรนำชม

หน่วยงาน: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครนายก พระบรมชนกชลพัฒน์

26 ก.ค. 2566 - 26 ก.ค. 2566

เทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ จังหวัดนครราชสีมา (13.00น.)

วันพุธที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น.
คณะดูงานจากเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๙๐ คน
เข้าเยี่ยมชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครนายก พระบรมชนกชลพัฒน์ โดยมี นางสาวณัฏฐกานต์ มิ่งขวัญ เจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ชำนาญงาน และว่าที่ ร.ต.รุ่งเรือง ชื่นชม พนักงานประจำพิพิธภัณฑ์ เป็นวิทยากรนำชม
ทต. หนองไข่น้ำ

หน่วยงาน: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครนายก พระบรมชนกชลพัฒน์

26 ก.ค. 2566 - 26 ก.ค. 2566

เทศบาลตำบลบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (10.30น.)

วันพุธที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น.
คณะดูงานจากเทศบาลตำบลบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน ๑๐๔ คน
เข้าเยี่ยมชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครนายก พระบรมชนกชลพัฒน์ โดยมี นางสาวณัฏฐกานต์ มิ่งขวัญ เจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ชำนาญงาน และว่าที่ ร.ต.รุ่งเรือง ชื่นชม พนักงานประจำพิพิธภัณฑ์ เป็นวิทยากรนำชม

หน่วยงาน: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครนายก พระบรมชนกชลพัฒน์

26 ก.ค. 2566 - 26 ก.ค. 2566

วัฒนธรรมจังหวัดนครนายกพร้อมด้วยบุคลากรและโรงเรียนผดุงอิสลาม(10.30น.)

วันพุธที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น.
วัฒนธรรมจังหวัดนครนายกพร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้แก่เยาวชนเพื่อศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และทัศนศึกษาเขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยการนำเด็กและเยาวชน จากโรงเรียนผดุงอิสลาม อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน ๖๐ คน เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครนายก พระบรมชนกชลพัฒน์ โดยมี นายธิริทธิ์ เรืองทวีทรัพย์
หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครนายก พระบรมชนกชลพัฒน์ และว่าที่ ร.ต.รุ่งเรือง ชื่นชม เจ้าหน้าที่ประจำพิพิธภัณท์เป็นวิทยากรนำชม

หน่วยงาน: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครนายก พระบรมชนกชลพัฒน์

19 ก.ค. 2566 - 19 ก.ค. 2566