ปฏิทินกิจกรรม

นางฐิติรัตน์ แวงชิน นายกเหล่าสภากาชาดจังหวัดนครนายก และคณะเหล่าสภากาชาดจังหวัดนครนายก

วันพุธที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๗
นางฐิติรัตน์ แวงชิน นายกเหล่าสภากาชาดจังหวัดนครนายก และคณะเหล่าสภากาชาดจังหวัดนครนายก
พร้อมด้วย นายจักราวุธ  สุนทรวิภาต ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล
, นางสาวสมฤทัย เพ็งแจ่ม ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก
เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครนายก พระบรมชนกชลพัฒน์ โดยมี นายธิริทธิ์ เรืองทวีทรัพย์ หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครนายก พระบรมชนกชลพัฒน์ ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายนำชม

หน่วยงาน: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครนายก พระบรมชนกชลพัฒน์

10 ม.ค. 2567 - 10 ม.ค. 2567

คณะจาก อบต.บางบุตร จ.ระยอง (เวลา ๐๙.๓๐ น.) จำนวน ๖๖ คน

คณะจาก อบต.บางบุตร จ.ระยอง (เวลา ๐๙.๓๐ น.) จำนวน ๖๖ คน

วันเสาร์ที่ ๒๓ ธันวาคม พศ. ๒๕๖๖ เวลา  ๐๙.๓๐ น.
คณะจาก อบต.บางบุตร จ.ระยอง จำนวน ๖๖ คน
เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครนายก พระบรมชนกชลพัฒน์
โดยมี ว่าที่ ร.ต. รุ่งเรือง ชื่นชม พนักงานประจำพิพิธภัณฑ์ เป็นวิทยากรนำชม

หน่วยงาน: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครนายก พระบรมชนกชลพัฒน์

23 ธ.ค 2566 - 23 ธ.ค 2566

คณะจาก กศน.บางบัวทอง จ.นนทบุรี (13.30 น.) จำนวน 89 คน

คณะจาก กศน.บางบัวทอง จ.นนทบุรี (13.30 น.) จำนวน 89 คน

วันศุกร์ที่ ๒๒ ธันวาคม พศ. ๒๕๖๖ เวลา  ๑๓.๓๐ น.
คณะจาก กศน.บางบัวทอง จ.นนทบุรี จำนวน ๘๙
 คน
เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครนายก พระบรมชนกชลพัฒน์
โดยมีนายธิริทธิ์ เรืองทวีทรัพย์ หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครนายกพระบรมชนกชลพัฒน์ 
และว่าที่ ร.ต. รุ่งเรือง ชื่นชม พนักงานประจำพิพิธภัณฑ์ เป็นวิทยากรนำชม

หน่วยงาน: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครนายก พระบรมชนกชลพัฒน์

22 ธ.ค 2566 - 22 ธ.ค 2566

คณะจากสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท กทม. (10.00 น.) จำนวน 55 คน

คณะจากสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท กทม. (10.00 น.) จำนวน 55  คน

วันพุธที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา  ๑๐.๐๐ น.
คณะจากสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท กทม. จำนวน ๕๕  คน
เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครนายก พระบรมชนกชลพัฒน์
โดยมี ว่าที่ ร.ต. รุ่งเรือง ชื่นชม พนักงานประจำพิพิธภัณฑ์ เป็นวิทยากรนำชม 

หน่วยงาน: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครนายก พระบรมชนกชลพัฒน์

20 ธ.ค 2566 - 20 ธ.ค 2566

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร กรุงเทพฯ (10.30 น.) จำนวน 30 คน

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร กรุงเทพฯ (10.30 น.) จำนวน 30  คน

วันอาทิตย์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา  ๑๐.๓๐ น.
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร กรุงเทพฯ จำนวน ๓๐  คน
เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครนายก พระบรมชนกชลพัฒน์
โดยมี ว่าที่ ร.ต. รุ่งเรือง ชื่นชม พนักงานประจำพิพิธภัณฑ์ เป็นวิทยากรนำชม

หน่วยงาน: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครนายก พระบรมชนกชลพัฒน์

17 ธ.ค 2566 - 17 ธ.ค 2566