ปฏิทินกิจกรรม

สำรวจสถานที่จัดโครงการเครือข่ายมรดกทางศิลปวัฒนธรรม กรมศิลปากร การดูแลรักษาเอกสารโบราณฯ ณ วัดธรรมโฆษณ์ ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา

สำรวจสถานที่จัดโครงการเครือข่ายมรดกทางศิลปวัฒนธรรม กรมศิลปากร การดูแลรักษาเอกสารโบราณฯ ณ วัดธรรมโฆษณ์ ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

หน่วยงาน: หอสมุดแห่งชาติ กาญจนาภิเษก สงขลา

06 ส.ค. 2563 - สำรวจสถานที่จัดโครงการเครือข่ายมรดกทางศิลปวัฒนธรรม กรมศิลปากร การดูแลรักษาเอกสารโบราณฯ ณ วัดธรรมโฆษณ์ ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา

โครงการเครือข่ายมรดกทางศิลปวัฒนธรรมกรมศิลปากร การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง " การเย็บเล่มวารสารและการซ่อมหนังสือ " ณ ห้องประชุม หอสมุดแห่งชาติกาญจนาภิเษก สงขลา

โครงการเครือข่ายมรดกทางศิลปวัฒนธรรมกรมศิลปากร การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง " การเย็บเล่มวารสารและการซ่อมหนังสือ " ณ ห้องประชุม หอสมุดแห่งชาติกาญจนาภิเษก สงขลา วันอังคารที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

หน่วยงาน: หอสมุดแห่งชาติ กาญจนาภิเษก สงขลา

04 ก.ค. 2563 - โครงการเครือข่ายมรดกทางศิลปวัฒนธรรมกรมศิลปากร การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง " การเย็บเล่มวารสารและการซ่อมหนังสือ " ณ ห้องประชุม หอสมุดแห่งชาติกาญจนาภิเษก สงขลา

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล เข้าชม ศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติกาญจนาภิเษก สงขลา

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล เข้าชม ศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติกาญจนาภิเษก สงขลา ในวันที่ 30 ก.ค. 63

หน่วยงาน: หอสมุดแห่งชาติ กาญจนาภิเษก สงขลา

30 ก.ค. 2563 - นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล เข้าชม ศึกษาดูงาน

คณะครูและนักเรียนในโครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาและวัฒนธรรม มูลนิธิชัยพัฒนา (เวลา 15.00 น.) จำนวน 20 คน

คณะครูและนักเรียนในโครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาและวัฒนธรรม มูลนิธิชัยพัฒนา (เวลา 15.00 น.) จำนวน 20 คน

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๐๐น.
คณะจากมูลนิธิชัยพัฒนา จำนวน ๒๐ คน
เข้าศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครนายก พระบรมชนกชลพัฒน์ โดยมี
ว่าที่ร้อยตรีรุ่งเรือง ชื่นชม เป็นวิทยากรนำชมในครั้งนี้

หน่วยงาน: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครนายก พระบรมชนกชลพัฒน์

30 พ.ค. 2567 -

โรงเรียนหัวถนนวิทยา จังหวัดชลบุรี (เวลา 10.00 น.) จำนวน 55 คน

โรงเรียนหัวถนนวิทยา จังหวัดชลบุรี  (เวลา 10.00 น.) จำนวน 55 คน

วันพุธที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๓๐ น.
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จากโรงเรียนหัวถนนวิทยา อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี จำนวน ๕๕ คน
เข้าศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครนายก พระบรมชนกชลพัฒน์ โดยมี
ว่าที่ร้อยตรี รุ่งเรือง ชื่นชม ตำแหน่ง พนักงานประจำพิพิธภัณฑ์ เป็นวิทยากรนำชมในครั้งนี้

หน่วยงาน: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครนายก พระบรมชนกชลพัฒน์

03 พ.ค. 2567 -

Messenger