ปฏิทินกิจกรรม

กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตำบลโคกม่วง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา(10.00น.)

กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตำบลโคกม่วง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา(10.00น.)

วันอาทิตย์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.
กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตำบลโคกม่วง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน ๕๐ คน
เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครนายก พระบรมชนกชลพัฒน์
โดยมี ว่าที่ ร.ต. รุ่งเรือง ชื่นชม พนักงานประจำพิพิธภัณฑ์ เป็นวิทยากรให้การนำชม

หน่วยงาน: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครนายก พระบรมชนกชลพัฒน์

24 ก.ย 2566 - 24 ก.ย 2566

โรงเรียนวัดทุ่งสบก อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี (09.00น.)

โรงเรียนวัดทุ่งสบก อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี (09.00น.)

วันศุกร์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.
คณะคุณครูและนักเรียนจากโรงเรียนวัดทุ่งสบก อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี จำนวน ๕๐ คน
เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครนายก พระบรมชนกชลพัฒน์
โดยมี ว่าที่ ร.ต. รุ่งเรือง ชื่นชม พนักงานประจำพิพิธภัณฑ์ เป็นวิทยากรนำชม

หน่วยงาน: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครนายก พระบรมชนกชลพัฒน์

15 ก.ย 2566 - 15 ก.ย 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลหันสังค์ อำเภอบางปะหัน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา (13.00น.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหันสังค์ อำเภอบางปะหัน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา (13.00น.)

วันพุธที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น.
คณะจากองค์การบริหารส่วนตำบลหันสังค์ อำเภอบางปะหัน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา จำนวน ๕๐ คน
เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครนายก พระบรมชนกชลพัฒน์
โดยมี ว่าที่ ร.ต. รุ่งเรือง ชื่นชม พนักงานประจำพิพิธภัณฑ์ เป็นวิทยากรนำชม

หน่วยงาน: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครนายก พระบรมชนกชลพัฒน์

20 ก.ย 2566 - 20 ก.ย 2566

บุคลากรทางการศึกษาและเด็ก จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังยายฉิม (09.00 น.)

บุคลากรทางการศึกษาและเด็ก จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังยายฉิม (09.00 น.)

วันพุธที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.
บุคลากรทางการศึกษาและเด็ก จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังยายฉิม จังหวัดนครนายก จำนวน ๔๙ คน
เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครนายก พระบรมชนกชลพัฒน์
โดยมีนายธิริทธิ์ เรืองทวีทรัพย์ หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครนายก พระบรมชนกชลพัฒน์
และว่าที่ ร.ต. รุ่งเรือง ชื่นชม พนักงานประจำพิพิธภัณฑ์ เป็นวิทยากรนำชม

หน่วยงาน: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครนายก พระบรมชนกชลพัฒน์

13 ก.ย 2566 - 13 ก.ย 2566

ขอเชิญชวนบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ครั้งที่ 3 วันที่ 26 ตุลาคม 2566 (เปิด/ปิดรับบริจาคฯ เวลา 10.00 - 14.00 น.)ลงทะเบียนเข้าร่วมฯ  
https://tinyurl.com/blood0413

หน่วยงาน: กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

08 ก.ย 2566 - 26 ต.ค. 2566