ปฏิทินกิจกรรม

ประชุมภายในสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕
หน่วยงาน: สำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี

07 ก.ค. 2565 - วันพฤหัสบดีที่ ๗ กรกฏาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางนงคราญ สุขสม (ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี) ประชุมภายในสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ โดยมีหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมประชุม ได้แก่ ๑. ผู้อำนวยการกลุ่มโบราณคดี ๒. ผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน ๓. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ๔. ผู้อำนวยการพิพิภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ ๕. หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ๖. หัวหน้าพิพิภัณฑสถานแห่งชาติชัยนาทมุนี ณ ห้องประชุมสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขยายเวลารับสมัครสำหรับกิจกรรม สมุนไพร D.I.Y. ถึงวันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม นี้

            สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร ชวนครอบครัวทุกรูปแบบ มาร่วมทำกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร สนใจร่วมกิจกรรม สมัครได้ที่ QR code หรือ https://bit.ly/3ugGTa5 ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ หรือจนกว่าจะครบตามจำนวน รับจำนวนจำกัด ๒๐ ครอบครัว (ครอบครัวละ ๓-๔ คน)
           ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ทาง FB Page: Office of National Museums, Thailand สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ๐๒ ๑๖๔ ๒๕๐๑-๒ ต่อ ๘๐๖๘ กิจกรรมนี้ไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่...คุณได้ยาสมุนไพรกลับบ้านทุกคน

หน่วยงาน: กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

18 ก.ค. 2565 -

นำชมคณะสมาชิกชมรมน้องใหม่จุฬาฯ 2513 ณ วัดบวรสถานสุทธาวาส (วัดพระแก้ววังหน้า)
หน่วยงาน: กองโบราณคดี

22 มิ.ย. 2565 - วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 8.30 - 10.00 น. กองโบราณคดี โดยกลุ่มวิจัยและพัฒนางานโบราณคดีและกลุ่มอนุรักษ์จิตรกรรมและประติมากรรม เป็นวิทยากรนำชมคณะสมาชิกชมรมน้องใหม่จุฬาฯ 2513 จำนวน 110 คน ณ วัดบวรสถานสุทธาวาส (วัดพระแก้ววังหน้า) กรุงเทพฯ

กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุดแห่งชาติ ได้ส่งมอบคัมภีร์ใบลานให้หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุดแห่งชาติ ได้ส่งมอบคัมภีร์ใบลาน จำนวน 39 มัด ให้กับหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา

หน่วยงาน: หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ นครราชสีมา

17 มิ.ย. 2565 -