ปฏิทินกิจกรรม

พบแพทย์และรับยา โรงพยาบาลบ้านแพ้ว

Caption

หน่วยงาน: กลุ่มอำนวยการและประสานราชการ

23 พ.ค. 2567 - 23 พ.ค. 2567 ห้องประชุมชั้น 5 กรมศิลปากร เทเวศร์ เวลา 13.00 - 15.30 น.

กิจกรรม เส้นสาย ลายศิลป์ บ้านเชียงก่อนประวัติศาสตร์ .
หน่วยงาน: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง อุดรธานี

18 พ.ค. 2567 - 19 พ.ค. 2567

กิจกรรม (ทดสอบ 9 พ.ค. 2567)

ตั้งแต่วันที่ 9 - 11 พฤษภาคม 2567

 

หน่วยงาน: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง ภูเก็ต

09 พ.ค. 2567 - 10 พ.ค. 2567 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง จังหวัดภูเก็ต

กิจกรรมเส้นสาย ลายศิลป์ บ้านเชียงก่อนประวัติศาสตร์
หน่วยงาน: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง อุดรธานี

22 พ.ค. 2567 -

กิจกรรม เส้นสาย ลายศิลป์ บ้านเชียงก่อนประวัติศาสตร์
หน่วยงาน: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง อุดรธานี

10 พ.ค. 2567 - 12 พ.ค. 2567 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง

Messenger