ปฏิทินกิจกรรม

แนะนำหนังสือ เรื่อง กุหลาบเปอร์เซียในแดนสยาม

แนะนำหนังสือ เรื่อง กุหลาบเปอร์เซียในแดนสยาม
กุสุมา รักษมณี. กุหลาบเปอร์เซียในแดนสยาม. กรุงเทพฯ: มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี, 2566.
กุหลาบเปอร์เซียในแดนสยาม มีเนื้อหากล่าวถึงประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างเปอร์เซียกับไทย การรับวัฒนธรรมด้านภาษา วรรณคดี เครื่องแต่งกาย อาหาร และเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่มาจากเปอร์เซีย มีคำอธิบายผลการวิเคราะห์และตัวอย่างที่ชัดเจน ช่วยให้เข้าใจวัฒนธรรมเปอร์เซียที่ผสมผสานอยู่ในวิถีของคนไทยได้อย่างลึกซึ้ง เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อวงวิชาการด้านภาษา วรรณคดี และวัฒนธรรมศึกษา
955
ก732ก
ห้องหนังสือทั่วไป 2

หน่วยงาน: หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

31 ต.ค. 2566 -

กฤตภาคข่าวท้องถิ่น เรื่อง คณะ ก.ก.ถ. ลงพื้นที่เกาะล้านดูการบริหารพัฒนาจัดการขยะ

กฤตภาคข่าวท้องถิ่น
เรื่อง คณะ ก.ก.ถ. ลงพื้นที่เกาะล้านดูการบริหารพัฒนาจัดการขยะ

หน่วยงาน: หอสมุดแห่งชาติ ชลบุรี

31 ต.ค. 2566 -

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกันยายน 2566
หน่วยงาน: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง ภูเก็ต

01 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย 2567

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖
หน่วยงาน: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง ภูเก็ต

01 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย 2567

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "น้อมรำลึกในหลวง ร.๙ ธ สถิตในดวงใจ ไทยนิรันดร์"

ขอเชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "น้อมรำลึกในหลวง ร.๙ ธ สถิตในดวงใจ ไทยนิรันดร์" เนื่องในวันนวมินทรมหาราช (วันคล้ายวันสวรรคต) 13 ตุลาคม 2566 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร กษัตริย์นักพัฒนา พระผู้สร้างคลองภักดีรำไพ พระมหากรุณาธิคุณต่อชาวจันทบุรี ในการป้องกันอุทกภัย และเสด็จเยี่ยมราษฏรจันทบุรี 6 ครั้ง

หน่วยงาน: หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

10 ต.ค. 2566 - 10 ต.ค. 2566