ปฏิทินกิจกรรม

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน "สนุกคิด สนุกอ่าน"
หน่วยงาน: หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ

06 ม.ค. 2566 - 06 ม.ค. 2566

หนังสือแนะนำ : รักที่สุดคือ “ในหลวง” ห่วงที่สุดคือ “แผ่นดิน”

นามศัพท์ “ในหลวง” เป็นคำที่ใช้เพื่อหมายถึงพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักและเคารพยิ่งของคนไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระองค์คือในหลวงที่ปวงชนชาวไทยรักและเทิดทูนอย่างสูงสุด พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นแก่ทวยราษฎร์อย่างหาที่สุดมิได้ ทรงทุ่มเทกำลังพระวรกาย พระราชหฤทัยอย่างไม่ย่อท้อต่อความเหน็ดเหนื่อยมาตลอด 70 ปี แห่งการครองราชย์ เพื่อทรงแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพสกนิกรให้ดียิ่งขึ้น หนังสือเล่มนี้ รวบรวมพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่โดดเด่นอยู่ในความทรงจำของประชาชนชาวไทย การต้อนรับอาคันตุกะระหว่างประเทศที่สำคัญ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม 2565 วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา ได้จัดแสดงหนังสือที่เกี่ยวข้องกับพระองค์ท่าน หากท่านใดสนใจ ขอเชิญอ่านได้ที่หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา
จัดทำโดย นางอุษา ลีลามโนธรรม เจ้าพนักงานห้องสมุดชำนาญงาน

หน่วยงาน: หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ นครราชสีมา

08 ธ.ค 2565 -

ขอเชิญชม FAD 11 SONGKHLA : FINEARTS ศาสตร์และศิลป์

FAD 11 SONGKHLA : FINEARTS ศาสตร์และศิลป์
New Exhibition coming soon !!
จะเป็นอย่างไร เมื่อสำนักศิลปากรที่ ๑๑ สงขลา กรมศิลปากร จะนำศาสตร์องค์ความรู้มาถ่ายทอดให้เป็นผลงานศิลปะผ่านนิทรรศการชื่อ “FAD 11 SONGKHLA : FINEARTS ศาสตร์และศิลป์”
เนื่องในวันที่ ๙ – ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ หน่วยงานราชการจังหวัดสงขลาและองค์กรภาคประชาชนได้กำหนดจัดโครงการสืบสานอัตลักษณ์เมืองสงขลางานวันสงขลา ประจำปี ๒๕๖๕ ขึ้น ซึ่งในปีนี้เมืองสงขลาจะมีอายุครบ ๑๘๐ ปี ประกอบกับในเดือนเมษายนที่กำลังจะมาถึง หน่วยงานสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศ (ICOMOS) มีกำหนดเข้าเยี่ยมชมเมืองสงขลาเพื่อประเมินพิจารณาเมืองสงขลาสู่มรดกโลก ด้วยเหตุผลดังกล่าวสำนักศิลปากรที่ ๑๑ สงขลา ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการธำรงรักษาคุณค่าและเอกลักษณ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม จึงได้จัดทำนิทรรศการ FAD 11 SONGKHLA : FINEARTS ศาสตร์และศิลป์ โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มาช่วยสนับสนุนทำให้เกิดนิทรรศการในครั้งนี้ขึ้น
ภายในงานนิทรรศการ จะจัดแสดงผลงานศิลปะที่บอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์เมืองสงขลาผ่าน พันธกิจของสำนักศิลปากรที่ ๑๑ สงขลา ภายใต้แนวคิด “สืบอดีตสู่อนาคต” โดยจะมีชิ้นงานศิลปะจากหน่วยงานต่างๆในสังกัดสำนักศิลปากรที่ ๑๑ สงขลา ประกอบด้วย กลุ่มโบราณคดี กลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา หอสมุดแห่งชาติกาญจนาภิเษก สงขลา และหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ สงขลา ซึ่งผู้เข้าชมจะได้รับทั้งสาระความรู้ทั้งในเรื่องโบราณคดี ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและความสนุกสนานเพลิดเพลินตลอดการเข้าชมงาน
สำหรับงานนิทรรศการ FAD 11 SONGKHLA : FINEARTS ศาสตร์และศิลป์ จะมีขึ้นในวันที่ ๙ มีนาคม ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ ณ บ้านเขียนเจริญ (ร้านน้ำชาฟุเจาเดิม) โดยเปิดให้เข้าชมเฉพาะวันศุกร์-เสาร์- อาทิตย์ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. ซึ่งจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยมีนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธี

หน่วยงาน: หอจดหมายเหตุแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ สงขลา

09 มี.ค. 2565 - 31 ธ.ค 2572

ความรู้เกี่ยวกับประเพณีลอยกระทง ตอนที่ 4 เรื่อง “ นางนพมาศ”
หน่วยงาน: หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ นครราชสีมา

07 พ.ย. 2565 -

ความรู้เกี่ยวกับประเพณีลอยกระทง ตอนที่ 3 เรื่อง “ตำนานและนิทานเกี่ยวกับประเพณีลอยกระทง”
หน่วยงาน: หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ นครราชสีมา

07 พ.ย. 2565 -