ปฏิทินกิจกรรม

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ จำนวน ๑๓๔ คน เข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ จำนวน ๑๓๔ คน เข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น

วันเสาร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๐.๓๐ น.
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
จำนวน ๑๓๔ คน
เข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น โดยมีนางแพรว ธนภัทรพรชัย ให้การต้อนรับ

หน่วยงาน: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น

20 ก.ค. 2562 -

คณะกรรมการหมู่บ้านไวยาวัจกรบ้านเมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น จำนวน ๑๕ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น

คณะกรรมการหมู่บ้านไวยาวัจกรบ้านเมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น จำนวน ๑๕ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น

 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๒๐ น.
คณะกรรมการหมู่บ้านไวยาวัจกรบ้านเมืองเพีย
อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 
จำนวน ๑๕ คน 
เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น
โดยมีนางเเพรว ธนภัทรพรชัย เป็นวิทยากรนำชม

หน่วยงาน: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น

22 ส.ค. 2562 -

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเต็กก่าดรุณธรรม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๒๙ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเต็กก่าดรุณธรรม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๒๙ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น  

 
วันพุธที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๓.๐๐ น.
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเต็กก่าดรุณธรรม
อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
จำนวน ๒๙ คน 
เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น 
 

หน่วยงาน: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น

21 ส.ค. 2562 -

คณะเข้าชมจากสำนักงานกิจการยุติธรรม จำนวน ๕ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น

คณะเข้าชมจากสำนักงานกิจการยุติธรรม จำนวน ๕ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น

วันพุธที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๐.๐๐ น.
คณะเข้าชมจากสำนักงานกิจการยุติธรรม
จำนวน ๕ คน 
เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น
โดยมีนางเเพรว ธนภัทรพรชัย เป็นวิทยากรนำชม

หน่วยงาน: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น

21 ส.ค. 2562 -

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน อ.เมือง จ.ขอนแก่น จำนวน ๓๕ คน เข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน อ.เมือง จ.ขอนแก่น จำนวน ๓๕ คน เข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น

วันพฤหัสบดีที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒

เวลา ๐๙.๓๐ น.
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
อ.เมือง จ.ขอนแก่น
จำนวน ๓๕ คน
เข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น โดยมีนางแพรว ธนภัทรพรชัย เป็นวิทยากรนำชม

หน่วยงาน: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น

01 ส.ค. 2562 -

Messenger