ปฏิทินกิจกรรม

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน จ.นครปฐม (เวลา 08.00-16.00 น.) จำนวน 303 คน

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน จ.นครปฐม  (เวลา 08.00-16.00 น.) จำนวน 303 คน

วันเสาร์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. คณะนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม จำนวน ๓๐๓ คน เข้าเยี่ยมชม ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครนายก พระบรมชนกชลพัฒน์ โดยมีว่าที่ร้อยตรีรุ่งเรือง ชื่นชม ตำแหน่งพนักงานประจำพิพิธภัณฑ์ เป็นวิทยากรนำชมในครั้งนี้

หน่วยงาน: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครนายก พระบรมชนกชลพัฒน์

06 ก.ค. 2567 -

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (ม.6) จ.นครปฐม (เวลา 09.00 น.) จำนวน 47 คน

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (ม.6) จ.นครปฐม  (เวลา 09.00 น.) จำนวน 47 คน

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.
คณะนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จำนวน ๔๗ คน เข้าเยี่ยมชม ณ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครนายก พระบรมชนกชลพัฒน์ โดยมีว่าที่
ร้อยตรีรุ่งเรือง ชื่นชม ตำแหน่งพนักงานประจำพิพิธภัณฑ์ เป็นวิทยากรนำชมในครั้งนี้

หน่วยงาน: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครนายก พระบรมชนกชลพัฒน์

27 มิ.ย. 2567 -

โครงการพัฒนาและความร่วมมือในการบริหารจัดการห้องสมุดชุมชน ณ โรงเรียนเทศบาลเมืองสิงหนคร

โครงการพัฒนาและความร่วมมือในการบริหารจัดการห้องสมุดชุมชน ณ โรงเรียนเทศบาลเมืองสิงหนคร ต.ชิงโค อ.สิงหนคร จ.สงขลา วันที่ 21 - 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

หน่วยงาน: หอสมุดแห่งชาติ กาญจนาภิเษก สงขลา

21 พ.ค. 2564 - โครงการพัฒนาและความร่วมมือในการบริหารจัดการห้องสมุดชุมชน ณ โรงเรียนเทศบาลเมืองสิงหนคร ต.ชิงโค อ.สิงหนคร จ.สงขลา วันที่ 21 - 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗
หน่วยงาน: กองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ

18 มิ.ย. 2567 -

Messenger