ปฏิทินกิจกรรม

คณะครู และน้อง ๆ นักเรียนโฮมสคูล โรงเรียนอนุบาลกรีนเฮาส์เยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
เวลา ๑๐.๐๐ น.
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง
ให้การต้อนรับคณะคุณครูและนักเรียนโฮมสคูล
จากโรงเรียนอนุบาลกรีนเฮาส์ ภูเก็ต
ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
จำนวน ๙ คน
 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง
เปิดให้เข้าชม ทุกวันพุธ - วันอาทิตย์
ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
อัตราค่าเข้าชม ชาวไทย ๒๐.- บาท
ชาวต่างชาติ ๑๐๐.- บาท
คณะหน่วยงาน สถานศึกษา สนใจเข้าชม
ติดต่อสอบถาม โทร. ๐๗๖ - ๓๗๙๘๙๕ 
Thalang National Museum opening times: 09:00 a.m. to 04:00 p.m.
from Wednesday to Sunday.
Admission fee is 100 baht.
Tel. 076 - 379895

หน่วยงาน: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง ภูเก็ต

10 พ.ย. 2566 -

งานเทศกาลเที่ยวพิมายประจำปี 2566

งานเทศกาลเที่ยวพิมาย ประจำปี 2566 ณ อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 8-12 พฤศจิกายน 2566

หน่วยงาน: หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ นครราชสีมา

14 พ.ย. 2566 -

กิจกรรมเทศกาล Halloween หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา
หน่วยงาน: หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ นครราชสีมา

02 พ.ย. 2566 -

จิตอาสาพัฒนาหน่วยงาน

          วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2566 นางสาวเมษา ครุปิติ ผอ.หอสมุดแห่งชาติฯ จันทบุรี นำทีมเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาหน่วยงาน" ทำความสะอาด กำจัดวัชพืช เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันนวมินทรมหาราช (วันคล้ายวันสวรรคต) 13 ตุลาคม 2566

หน่วยงาน: หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

13 ต.ค. 2566 -

แนะนำหนังสือน่าอ่าน ไอช์, กุนเทอร์. ความฝัน. พิมพ์ครั้งที่ 7.

แนะนำหนังสือน่าอ่าน
ไอช์, กุนเทอร์. ความฝัน. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2555. ภาพประกอบ. 120 หน้า. 99 บาท.
ความฝันเป็นพระราชนิพนธ์แปลที่เกิดจากพระอัจฉริยภาพและพระวิริยภาพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่ทรงแปลบทละครวิทยุของกุนเทอร์ ไอช์ นักเขียนชาวเยอรมัน ให้ผู้อ่านได้เห็นสภาพสังคมสมัยใหม่ที่ดูอุดมสมบูรณ์ แต่ก็ยังมีปัญหาความขัดแย้งและภัยต่างๆ ที่แอบแฝงอยู่ โดยนำเสนอผ่านภาพบุคคลในชีวิตประจำวันท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่คาดการณ์ไม่ได้ซึ่งติดตามอ่านเนื้อหาได้ในความฝันเล่มนี้
832.022
อ992ค (ห้องศาสตร์พระราชา)

หน่วยงาน: หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

31 ต.ค. 2566 -