...

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เสด็จไปยุโรปครั้งแรก

(จำนวนผู้เข้าชม 1297 ครั้ง)