จดหมายเหตุพระราชกิจรายวันภาค๕และภาค๖พระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  • ย้อนกลับ
  • จดหมายเหตุพระราชกิจรายวันภาค๕และภาค๖พระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ชื่อเรื่อง : จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ภาค ๕ และภาค ๖ พระราชนิพนธ์ ใน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ชื่อผู้แต่ง : จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ
ปีที่พิมพ์ : 2514
สถานที่พิมพ์ : พระนคร
สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์สำนักทำเนียบนายกรัฐมนตรี
จำนวนหน้า : 208 หน้า
สาระสังเขป : หนังสือเล่มนี้ ถ้าได้อ่านพาะวันๆจะเห็นได้ว่า ไม่ค่อยได้เรื่องราวอะไรนัก แต่ถ้าอ่านไปหลายๆวัน จะเห็นว่าล้วนมีข้อความติดต่อเกี่ยวโยงถึงกันตลอด ย่อมอำนวยประโยชน์ให้แก่นักอ่านหลายจำพวก โดยพาะ ๒ จำพวกนี้ ๑. นักประวัติศาสตร์ จะมองเห็นคุณค่าของหนังสือนี้อย่างแท้จริงเมื่อเขียนพงศาวดารประเทศไทยในยุคนั้น ๒. นักศึกษาทางการเมือง จะมองเห็นรัฐประศาสนโยบายทั้งในเรื่องที่เกี่ยวกับต่างประเทศ และเป็นการภายใน

(จำนวนผู้เข้าชม 80 ครั้ง)