พระสงฺคิณี พระสมนฺตมหาปฏฐาน เผด็จ กจ.บ.7/1-7:1ก-7ก part1
  • ย้อนกลับ
  • พระสงฺคิณี พระสมนฺตมหาปฏฐาน เผด็จ กจ.บ.7/1-7:1ก-7ก part1
เลขทะเบียน: กจ.บ.7/1-7:1ก-7ก
ชื่อเรื่อง: พระสงฺคิณี พระสมนฺตมหาปฏฐาน เผด็จ
ข้อมูลลักษณะ: อักษรขอม ภาษาบาลี-ไทย เส้นจาร ฉบับล่องชาด
ประวัติ : ได้มาจากวัดห้วยสะพาน ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2533 จำนวน 1คัมภีร์ 14 ผูก
จำนวนหน้า: 62 หน้า

(จำนวนผู้เข้าชม 257 ครั้ง)