ตำรายาแผนโบราณ เล่มที่ 57
1. ภาพประกอบแสดงที่ขึ้นของฝีตามเดือนต่างๆ 2. ตำรายาเกร็ดของฝีชนิดต่างๆ เช่น ยาประสะฝี, ยาแก้บิดท้อง, ยาเขียวน้อย, ยาดับพิษฝีร้ายทั้งหลาย, ยาแก้ทุรนทุราย ฯลฯ 3. เวทย์มนต์คาถา เช่น เสกเทียนส่องดูฝี, ยาตัดรากฝีดาษทั้งปวง ฯลฯ

(จำนวนผู้เข้าชม 505 ครั้ง)