...

ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารภายในบริเวณขอบเขตเมืองเก่ากำแพงเพชร
ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารภายในบริเวณขอบเขตเมืองเก่ากำแพงเพชร
วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายพิจิตร วัฒนศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารภายในบริเวณขอบเขตเมืองเก่ากำแพงเพชร ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ โดยมีนางธาดา สังข์ทอง หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรในฐานะเลขานุการคณะทำงานกล่าวรายงานต่อประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร

(จำนวนผู้เข้าชม 910 ครั้ง)