ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการเผยแพร่มรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (จำนวนเงิน 8,506.50 บาท)

(จำนวนผู้เข้าชม 77 ครั้ง)