ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ่างงานก่อสร้างห้อง FIRE PUMP อาคารคลังกลาง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี โดยวิธีคัดเลือก (จำนวนเงิน 1,550,000 บาท)

(จำนวนผู้เข้าชม 103 ครั้ง)