ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมระบบเครื่องปรับอากาศ อาคารหอสมุดแห่งชาติ (อาคาร 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (จำนวนเงิน 357,804 บาท)

(จำนวนผู้เข้าชม 96 ครั้ง)