ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ประกวดราคาจ้างแปลงทรัพยากร สารสนเทศประเภทสื่อโสตทัศนวัสดุ (แผ่นเสียงครั่ง )ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (จำนวนเงิน 630,000 บาท)

(จำนวนผู้เข้าชม 119 ครั้ง)