สัญญาซื้อขายรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ของกลุ่มแผนงาน โครงการและวิเทศสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง สัญญาเลขที่ 104/2566

(จำนวนผู้เข้าชม 90 ครั้ง)