ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบคลังข้อมูลดิจิทัลทางมรดกศิลปวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (จำนวนเงิน 72,225 บาท)

(จำนวนผู้เข้าชม 51 ครั้ง)