ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตกแต่งร้านจัดแสดง จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ร้านจัดแสดงและขนย้ายหนังสือในโครงการเผยแพร่องค์ความรู้มรดกศิลปวัฒนธรรมของกรมศิลปากร ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 51 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (จำนวนเงิน 70,085 บาท)
ตัวอย่างไฟล์แนบ PDF:

(จำนวนผู้เข้าชม 36 ครั้ง)