ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบบริหารเหตุการณ์และข้อมูลการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (จำนวนเงิน 4,980,000 บาท)

(จำนวนผู้เข้าชม 97 ครั้ง)