ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบบริหารจัดการบัญชีรายชื่อผู้ใช้ระบบงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (จำนวนเงิน 1,978,000 บาท)

(จำนวนผู้เข้าชม 370 ครั้ง)