ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบบริหารเหตุการณ์และข้อมูลการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (จำนวนเงิน 4,980,000 บาท)

(จำนวนผู้เข้าชม 365 ครั้ง)