สัญญาซื้อขายรถโโยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลีงเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษกกรมศิลปากร สัญญาเลขที่ 83/2566

(จำนวนผู้เข้าชม 93 ครั้ง)