ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในโครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมศิลปากร ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (จำนวนเงิน 33,458.90 บาท)

(จำนวนผู้เข้าชม 41 ครั้ง)