ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตวีดีทัศน์ผลการดำเนินงานที่สำคัญของกรมศิลปากร ไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (จำนวนเงิน 119,840 บาท)

(จำนวนผู้เข้าชม 48 ครั้ง)