ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศภายในอาคารชั้น 8 ของอาคารกรมศิลปากร (เทเวศร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (จำนวนเงิน 5,564 บาท)

(จำนวนผู้เข้าชม 46 ครั้ง)