...

ราคากลาง จ้างเหมาแปลงเอกสารจดหมายเหตุลายลักษณ์เป็นดิจิทัล แปลงเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุประเภทภาพถ่ายเป็นดิจิทัล และนำเข้าข้อมูลลงในระบบจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุ (จำนวนเงิน 2,728,385 บาท)

(จำนวนผู้เข้าชม 64 ครั้ง)